Golvbranschen

Kretsloppsmärkning

Tryggt

Kretsloppsmärkning innebär att du har full kontroll över innehållet i golvkonstruktionen, från inläggning till utrivning. Du kan när som helst kontrollera att golvbeläggningen klarar aktuella miljökrav.

Som byggherre eller byggentreprenör kan du använda Kretsloppsmärkning som system för att spara information om vilka byggprodukter och material som byggs in i respektive byggnad. Detta är något Naturvårdsverket ställer krav på i sin nationella avfallsplan. Syftet är att underlätta framtida inventering och rivning.

Läs mer...

Miljösmart

Att kretsloppsmärka golvkonstruktionen innebär att du tar ansvar för miljön. Genom att spara informationen om innehållet i golvkonstruktionen underlättar du för framtida hantering. Du får också bättre förutsättningar för en långsiktig, ekonomisk och miljöriktig lokalvård.

Inför en renovering eller rivning av golv kan du som fastighetsägare enkelt få fram innehållet i golvkonstruktionen. Då kan du fatta rätt beslut om hur produkterna ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt, via till exempel återvinning.

Läs mer...

Enkelt

När du väl har bestämt dig för att kretsloppsmärka är det enda som återstår att beställa det. Golventreprenören sköter sedan hela jobbet och levererar alla handlingar du behöver.

Om du vill föreskriva en kretsloppsmärkning enligt AMA Hus, skriv bara in det vid rubriken för aktuell golvbeläggning. Se exempel:

Läs mer...

Vad är Kretsloppsmärkning?

Vad är Kretsloppsmärkning?

Genom att kretsloppsmärka golvet får du en förteckning över vilka produkter som finns inbyggda i golvkonstruktionen. Dessutom medföljer en skötselmanual med leverantörens produktspecifika skötselråd.

Med en kretsloppsmärkning kan du enkelt identifiera ingående ämnen i hela golvkonstruktionen. För varje produkt som används finns en specifik kretsloppskod. Koderna är kopplade till information om produkternas innehåll, i form av byggvarudeklarationer. Dessutom finns information om skötsel. Läs mer om hur kretsloppsmärkningen fungerar under fliken "Mer information".