Enkelt

När du väl har bestämt dig för att kretsloppsmärka är det enda som återstår att beställa det. Golventreprenören sköter sedan hela jobbet och levererar alla handlingar du behöver.

Om du vill föreskriva en kretsloppsmärkning enligt AMA Hus, skriv bara in det vid rubriken för aktuell golvbeläggning. Se exempel:

MFG Beläggning av Linoleum
KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA BELÄGGNINGAR
Märkning
Beläggningen ska kretsloppsmärkas. Krav på kretsloppsmärkning anges under YSB.1.
Kravet att det ska kretsloppsmärkas anges alltså under aktuell kod och rubrik för beläggningen. Under "YSB.1 Märkning i Hus" anger du sedan dina specifika krav på hur kretsloppsmärkningen ska utföras, till exempel om du vill ha en fysisk märkning på golvet eller om du endast vill ha rumsspecifikationen.

 

Vilka golvföretag kan kretsloppsmärka?

Ett Auktoriserat Golvföretag har särskild utbildning och kan kretsloppsmärka dina golv. Dessutom kan de återvinna installationsspill av plast eftersom de är anslutna till GBR Golvåtervinning.

Här kan du läsa mer och hitta ett Auktoriserat Golvföretag.

Några stödjande leverantörer