Vanliga frågor och svar

  1. Vad är kretsloppsmärkning? - Kretsloppsmärkning av golv är ett system för att tillvarata information om det exakta innehållet i ett nytt golv som läggs. Systemet har tagits fram av golvbranschen, GBR.

  2. Varför är det bra att kretsloppsmärka golvbeläggningar? - Därför att man då har exakt kännedom om golvets innehåll genom hela dess livslängd. Detta underlättar dels återvinningen av golvet (eftersom man känner till innehåll), dels skötseln av golvet (eftersom golvleverantörernas egna skötselråd tillhandahålls vid en kretsloppsmärkning). Kretsloppsmärkningen ger enkel tillgång till information som gör att man kan minimera mängden kemikalier som behövs för daglig skötsel såväl som periodiskt underhåll.

  3. Vem kan utföra en kretsloppsmärkning? - Kretsloppsmärkning kan utföras av samtliga av sveriges auktoriserade golvföretag. För mer information, se http://www.auktorisation.se/.

  4. Ingår kretsloppsmärkningen i golventreprenaden? - Nej. Kretsloppsmärkningen är en separat tjänst som måste beställas. Däremot kan den utföras i samband med golventreprenaden i övrigt och av samma företag.

  5. Är det samma typ av märkning som t ex Svanen, Bra Miljöval etc? - Nej. I kretsloppsmärkningen bedöms inte golvets miljöprestanda. Forskning inom byggsektorn påvisar ständigt nya rön ur miljösynpunkt vilket är ett av skälen till att kretsloppsmärkningen fokuserar på att märka golvet och dess innehåll snarare än att bedöma det ur miljösynpunkt.

  6. Säger kretsloppsmärkningen något om de produkter som ingår, ur miljösynpunkt? - Nej, men många av produkterna i i databasen för kretsloppsmärkningen ingår i någon av byggbranschens miljödatabaser. Se exempelvis www.bastaonline.se. För mer information om olika produkters miljöprestanda, kontakta respektive golvleverantör.

  7. Vilka produkter ingår i en kretsloppsmärkning? - Alla produkter som bildar skikt i en golvkonstruktion (ytmaterial, ytbehandling, lim, spackel/golvavjämning, stegljudsdämpning osv) ingår i en kretsloppsmärkning.

  8. När kan man kretsloppsmärka en golvkonstruktion? - Det kan man göra vid såväl nybyggnation som ombyggnation förutsatt att det befintliga golvet rivs ut.

  9. Måste alla utrymmen i en fastighet kretsloppsmärkas? - Nej. Du kan välja vilka utrymmen du vill kretsloppsmärka. Det går bra att kretsloppsmärka de utrymmen där produkterna finns med i kretsloppsmärkningens produktdatabas. I dagsläget är finns tyvärr begränsat antal stengolvsprodukter i kretsloppsmärkningen, vilket medför att exempelvis entréer ibland inte kan kretsloppsmärkas.