Mer information

Golvbranschens system för kretsloppsmärkning av golv utvecklades redan 1998. Systemet ger framförallt fastighetsägaren stora fördelar.

En kretsloppsmärkning kan utföras vid nybygge och ROT-objekt. Vid en kretsloppsmärkning upprättas en rumsförteckning över hela fastigheten med alla ingående golvprodukter. Det kan vara avjämning/spackel, lim, olika mellanlägg och ytmaterial. För varje produkt som används finns en specifik kretsloppskod. Om du väljer att göra en fysisk märkning monteras en liten märkbricka i ett hörn direkt på golvet. Märkbrickan innehåller koderna för de produkter som använts. Den fetstilta koden som står överst representerar ytmaterial. Koderna är kopplade till information om produkternas innehåll, i form av byggvarudeklarationer.

I systemet ingår även produktspecifika skötselråd för att golvet ska behålla sin rätta funktion under hela sin livslängd. Med detta kan både ekonomi- och miljövinster göras. Ett rätt skött golv håller i 20-30 år eller mer.

Kretsloppsmärkningen ger en enkel identifiering av golvkonstruktionens innehåll under hela golvets livslängd, även många år efter att en produkt slutat säljas på marknaden. Det blir därmed en viktig nyckel till att omhänderta golvet på ett miljöriktigt sätt när det blir aktuellt att byta ut det.

Det kretsloppsmärkta objektet sparas i en databas administrerad av Golvbranschen, GBR. På den här sidan kan man sedan enkelt söka fram information om de produkter som byggts in.