Miljösmart

Att kretsloppsmärka golvkonstruktionen innebär att du tar ansvar för miljön. Genom att spara informationen om innehållet i golvkonstruktionen underlättar du för framtida hantering. Du får också bättre förutsättningar för en långsiktig, ekonomisk och miljöriktig lokalvård.

Inför en renovering eller rivning av golv kan du som fastighetsägare enkelt få fram innehållet i golvkonstruktionen. Då kan du fatta rätt beslut om hur produkterna ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt, via till exempel återvinning.

Många golv städas felaktigt. Detta innebär en stor miljöbelastning och onödiga renoveringskostnader. Det kan undvikas. Genom Kretsloppsmärkning får du tillgång till golvleverantörens produktspecifika skötselråd så att du kan säkerställa en korrekt skötsel av ditt golv.

Några stödjande leverantörer