Produkter

Här listas de produkter som för närvarande finns inlagda i Kretsloppsmärkningens databas. För varje produkt finns en byggvarudeklaration (BVD) och för ytmaterial finns även skötselråd.

Information

Din anmälan om att du saknar en produkt går direkt till leverantören. Leverantören lägger själv in produkten i systemet och återkommer med besked till den e-postadress du anger.

Vilka typer av produkter kan kretsloppsmärkas?

Alla produkter som bildar skikt i en golvkonstruktion kan kretsloppsmärkas, det vill säga ytmaterial, ytbehandling, lim, spackel/golvavjämning, stegljudsdämpning m.m. Däremot kretsloppsmärks inte produkter som exempelvis golvlister eller stosar.

Information om ansvar för innehåll som publicers under "Produkter"

Leverantörsföretaget lägger själv in information om sina produkter under ”Produkter”. Vi förhandsgranskar inte den information som leverantörsföretaget väljer att publicera under ”Produkter”. Det innehåll och de uppgifter som leverantörsföretaget väljer att publicera om sina produkter ansvarar leverantörsföretaget själv för. GBR Service AB kan därmed varken garantera att innehållet är korrekt eller i övrigt ta något ansvar för informationen och uppgifterna som publiceras av leverantörsföretaget.