Produkter

Här listas de produkter som för närvarande finns inlagda i Kretsloppsmärkningens databas. För varje produkt finns en byggvarudeklaration (BVD) och för ytmaterial finns även skötselråd.

Information

Din anmälan om att du saknar en produkt går direkt till leverantören. Leverantören lägger själv in produkten i systemet och återkommer med besked till den e-postadress du anger.

Vilka typer av produkter kan kretsloppsmärkas?
Alla produkter som bildar skikt i en golvkonstruktion kan kretsloppsmärkas, det vill säga ytmaterial, ytbehandling, lim, spackel/golvavjämning, stegljudsdämpning m.m. Däremot kretsloppsmärks inte produkter som exempelvis golvlister eller stosar.