Att beställa en kretsloppsmärkning är enkelt

Om du vill föreskriva en kretsloppsmärkning enligt AMA Hus, skriv bara in det vid rubriken för aktuell golvbeläggning. Se exempel nedan.

MFG Beläggning av Linoleum
KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA BELÄGGNINGAR
Märkning
Beläggningen ska kretsloppsmärkas. Krav på kretsloppsmärkning anges under YSB.1.

Under "YSB.1 Märkning i Hus" kan du sedan ange specifika krav på hur kretsloppsmärkningen ska utföras.

Vilka golvföretag kan kretsloppsmärka?

Ett Auktoriserat Golvföretag har särskild utbildning och kan kretsloppsmärka dina golv. Dessutom kan de återvinna installationsspill av plast eftersom de är anslutna till GBR Golvåtervinning.

Här kan du läsa mer och hitta ett Auktoriserat Golvföretag.

Några stödjande leverantörer