Tryggt

Kretsloppsmärkning innebär att du har full kontroll över innehållet i golvkonstruktionen, från inläggning till utrivning. Du kan när som helst kontrollera att golvbeläggningen klarar aktuella miljökrav.

Som byggherre eller byggentreprenör kan du använda Kretsloppsmärkning som system för att spara information om vilka byggprodukter och material som byggs in i respektive byggnad. Detta är något Naturvårdsverket ställer krav på i sin nationella avfallsplan. Syftet är att underlätta framtida inventering och rivning.

Som fastighetsägare eller fastighetsförvaltare kan du känna dig trygg med Kretsloppsmärkning. Om det kommer nya rön om ett ämnes eventuella farlighet kan du vara säker på att du vet om ämnet finns i din konstruktion eller inte. Det blir också lättare att uppfylla miljö- och arbetsmiljökrav vid renovering och rivning.

Några stödjande leverantörer